Letselschade-advocaat.nu - De helpende hand

Letselschade

Wat is letselschade nu precies? Letselschade is de lichamelijke en geestelijke (immateriële) schade die een persoon oploopt door een ongeval, een misdrijf of een medische fout. Vooral medische fouten lijken steeds vaker voor te komen. Als gevolg hiervan kan men letselschade oplopen en kan er zelfs sprake zijn van overlijdensschade. Wanneer iemand schade oploopt wordt dit ook wel personenschade genoemd.Letselschade kan als gevolg hebben dat er een langdurig (medisch en juridisch) traject doorlopen dient te worden. Het traject dat als gevolg van letselschade doorlopen dient te worden kent vaak veel medische en juridische haken en ogen. Soms kunnen letselschadezaken zelfs jaren voortduren. Daarom is het van belang dit traject goed te doorlopen met behulp van een kundige belangenbehartiger. De opgedane letselschade heeft voor het slachtoffer en de omgeving natuurlijk veel gevolgen. Vaak drukken deze gevolgen zich ook uit in financiële schade. Zo kan het zijn dat als het gevolg van het oplopen van letselschade het slachtoffer jarenlang dient te revalideren. Dit revalidatieproces brengt natuurlijk kosten met zich mee.

Voorbeelden letselschade
Er zijn (helaas) talloze voorbeelden van letselschade. Zo kan als gevolg van een verkeersongeval iemand een whiplash oplopen, loopklachten ontwikkelen of een andere vorm van letselschade ervaren. Dit letsel kan tijdelijk van aard zijn, maar kan ook blijvend letsel zijn.

Ook kan iemand als gevolg van een foutieve medische ingreep letsel oplopen. Bij een operatie kan het bijvoorbeeld gebeuren dat er een pees wordt doorgesneden waardoor het slachtoffer later niet meer in staat is bepaalde handbewegingen te maken. Een niet-juist uitgevoerde sterilisatie kan een ongewenste zwangerschap als gevolg hebben. Wie is er dan aansprakelijk?

Aansprakelijkheid
In sommige gevallen zal het duidelijker zijn wie er schuld heeft en aansprakelijk kan worden gesteld dan in de andere. Een verkeersongeval waarin geen voorrang is verleend kent een duidelijke veroorzaker en slachtoffer. Aansprakelijkheid zal hier makkelijker vast te stellen zijn dan wanneer een ziekenhuis een foutive sterilisatie heeft uitgevoerd met een ongewenste zwangerschap tot gevolg. In dit geval zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat het ziekenhuis gebruik heeft gemaakt van een niet honderd procent waterdichte methode.