Letselschade-advocaat.nu - De helpende hand

No cure no pay

No cure no pay houdt kortgezegd in dat u uw belangenbehartiger enkel een honorarium (vaak een afgesproken percentage van de schadevergoeding) verschuldigd bent wanneer uw claim met succes behandeld wordt. Wordt uw claim niet met succes behandeld, dan bent u ook geen honorarium verschuldigd.No cure no pay kan een goede keuze zijn wanneer de uitkomst van een claim of procedure onbekend is en de procedure wel eens een langslepende zou kunnen worden. Stel dat een fietser wordt aangereden op een kruispunt omdat er geen voorrang is verleend aan de fietser dan is de uitkomst eigenlijk al bekend. In zo'n geval is het kiezen voor no cure no pay niet verstandig. Vergoedingen/honoraria zijn bij no cure no pay - afspraken vaak buitenproportioneel hoog (soms tot wel 30% van de toegewezen letselschade vergoeding). Vaste prijsafspraken (uurtarieven) zijn in zo'n geval vaak een beter idee.

Ook uw belangenbehartiger (de letselschade advocaat) zou wel eens niet willen kiezen voor no cure no pay. Wanneer de uitkomst van de procedure onbekend is en de procedure langer zou kunnen duren zal de letselschade advocaat vaker vaste prijsafsprakenwillen maken.